Amennyiben félbehagyja a vásárlást ne feleddje, hogy a Tovább a pénztárba gombra kattintva mentődnek el a kosárba helyezett termékek!
Termékek Menü

Nyereményjáték

LSPM Nyereményjáték Szabályzat

Az Esztétika-4 Kft. (székhely: 1144, Budapest, Kerepesi út 94. 1.em.5., Cégjegyzékszám: 01-09-063308 Adószám: 10260092-2-42, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott LSPM nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

A Varga Reformház Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Epreskert utca 88, Cg.: , 09 09 000595, továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.reformhaz.hu weboldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, az LSPM nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

 

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik A Varga Reformház  weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék időtartama: 2021.04.30. 12:00 óra - 2021.05.07. 12:00 óra

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 4 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek közül egy valaki egy három termékből álló ajándékcsomagot nyer, amelynek tartalma: 1db LPSM Q10 anti-ageing serum 20ml, 1db LPSM A-,E-, F-VitaShot serum 20ml, 1db LPSM Hyaluron Firming serum 20ml. Három további nyertes ajándéka pedig a felsorolt fiatalító, vitalizáló, feszesítő LPSM termékek egyike lesz. 

A nyertest véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki. Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.05.10.

Eredményhirdetés a Varga Reformház Biobolt Facebook oldalán, a nyertes kommentre adott válaszban. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

 

3. A Játék menete

1. Keresd fel a Varga Reformház facebook oldalát

2. Tájékozódj a részletekről.

3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást.

A nyertessel a nyertes kommentre adott válaszüzenetben és privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

 

4. Az ajándékokról

Az Online Játék során a következő ajándékok nyerhetők meg:

- 4 nyertes közül egy valaki egy három termékből álló ajándékcsomagot nyer, amelynek tartalma: 1db LPSM Q10 anti-ageing serum 20ml, 1db LPSM A-,E-, F-VitaShot serum 20ml, 1db LPSM Hyaluron Firming serum 20ml. Három további nyertes ajándéka pedig a felsorolt fiatalító, vitalizáló, feszesítő LPSM termékek egyike lesz.

 A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Lebonyolító a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

 

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

8. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Varga Reformház Kft., valamint az Esztétika-4 Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 

Debrecen, 2021.04.30.