Amennyiben félbehagyja a vásárlást ne feleddje, hogy a Tovább a pénztárba gombra kattintva mentődnek el a kosárba helyezett termékek!
Termékek Menü

Nyereményjáték

 

Vitamed Nyereményjáték Szabályzat

A Varga Reformház Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Epreskert utca 88, Cg.: , 09 09 000595, Adószám: 10510854-2-09, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott Vitamed nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi és bonyolítja.

 

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik A Varga Reformház  weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Szervező oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. A Játék időtartama: 2021.08.02 12:00 óra - 2021.08.12 12:00 óra

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 2 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek három termékből álló ajándékcsomagot nyernek, amelynek tartalma: 1 db Vitamed Dunaliella alga kapszula 60x, 1 db Vitamed Noni gyümölcs kapszula 60x, 1 db Gránátalma kapszula 60x. 

A nyertest véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki. Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.08.13

Eredményhirdetés a Varga Reformház Facebook oldalán, a nyertes kommentre adott válaszban. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

 

3. A Játék menete

1. Keresd fel a Varga Reformház facebook oldalát

2. Tájékozódj a részletekről.

3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást.

A nyertessel a nyertes kommentre adott válaszüzenetben és privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

 

4. Az ajándékokról

Az Online Játék során a következő ajándékok nyerhetők meg:

  • 1 db Vitamed Dunaliella alga kapszula 60x

  • 1 db Vitamed Noni gyümölcs kapszula 60x

  • 1 db Gránátalma kapszula 60x

 

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Szervező a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

 

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

8. A Varga Reformház Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Debrecen, 2021.08.02